SÚKROMIE

Vaše súkromie je pre eKomi dôležité. Nižšie nájdete naše Zásady ochrany osobných údajov, ktoré zahŕňajú ako zhromažďujeme, používame, zverejňujeme, prenášame a archivujeme vaše informácie v súlade s platným US zákonom o ochrane údajov a ďalších platných zákonov. Venujte prosím chvíľku tomu, aby ste sa zoznámili s našimi postupmi ochrany osobných údajov, a dajte nám vedieť, ak máte nejaké otázky.

1. Zhromaždovanie a spracovávanie údajov s ochranou identity

Náš server automaticky zbiera dáta protokolov súborov a ukladá ich. Tieto dáta sa k nám dostávajú prostredníctvom vášho prehliadača. Používa nasledujúce údaje:

  • Typ a verzia vášho prehliadača
  • Typ a verzia vášho operačného softvéru
  • URL webovej stránky, ktorou ste sa k nám dostali
  • Hľadané výrazi pomocou ktorých ste našli našu webovú stránku
  • Dátum a čas hovoru na naše webové stránky
  • Mená podstránok vami vyzvaných.
  • Množstvo prenesených dát
Tieto údaje sú zhromažďované vo forme chrániacej identitu a nemožno ich pripísať k určitej osobe alebo zákazníkovi. Zhromaždovanie a spracovávanie dát sa používa výlučne na interné analytické a štatistické účely.

Použitie služby Google Analytics:

Používame Google Analytics, webový nástroj pre analýzu od Google Inc. Google Analytics používa “cookies” – textové súbory uložené na počítači umožňujúce analýzu aktivity na webstránke. Informácie vytvorené pomocou cookie (vr. vašej IP adresy) budú doručené do Google (USA) vo forme chrániacej identitu a uložené na serveri.

2. Zhromažďovanie a spracovanie dát prostredníctvom tvorby pseudonyma.

Po registrácii na našich webových stránkach, zhromažďujeme a ukladáme vyššie uvedené údaje vo forme pseudonymu. Tieto dáta sú prepojené s interným kódom, ale je premenovaný pomocou pseudonymu, ktorý nemá spojitosť ani súvislosť so skutočným menom alebo inými osobnými údajmi.

Za účelom "na mieru šitej" reklamy a marketingových kampaní zlepšujúcich služby ponúkame našim zákazníkom všetky profili, ktoré sú zostavené na základe skutočného zberu dát, ale len za použitia psedonymov.

Môžete mať námietku proti zostaveniu profilu využitia. Všetky údaje o svojich právach vzniesť námietku môžete nájsť v odseku “Právo na odstúpenie & právo vzniesť námietku.”

Garantujeme, že žiadne osobné údaje ani akékoľvek iné údaje nie sú poskytnuté tretím stranám a budú použité výhradne pre interné účely formátu pseudonyma.

3. Rozhranie medzi eKomi a Spoločnosťou:

eKomi nepríjma PII koncovú zákaznícku informáciu z databázy Spoločnosti cez rozhranie. Poskytnuté budú iba anonymné čísla transakcie. V prípade, že eKomi poskytuje službu zásielania emailov ako pozvánky na recenziu, tak potrebné osobné informácie budú prenesené a použité len presne na tento účel. Po zákonom stanovenej lehote uchovávania budú tieto údaje vymazané.

Spoločnosť je zodpovedná za zabezpečenie súladu a dodržiavania platných zákonov na ochranu osobných údajov. Navyše je samotná spoločnosť zodpovedná

  • za spôsob akým sa koncovým užívatelom pristupuje a sú informovaný o možnosti zanechania Hodnotení & Recenzií;
  • Pre posúdenie právnej prípustnosti reklamy (vrátene jej spôsobu) produktov a/alebo služieb Spoločnosti, najmä v rámci zákonov hospodárskej súťaže a reklamy; a
  • pre posúdenie požiadaviek v rámci konkurencie, ochrany dát a ostatných relevantných zákonov a tiež na získanie požadovaného súhlasu od koncového užívateľa.

EKOMI NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY VZNIKNUTÉ Z PORUŠENIA POVINNOSTÍ UVEDENÝCH VYŠSIE.

Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté eKomi budú použité výhradne na účeli súvisiace s vykonavaním zmluvného vzťahu a účelmi s tým súvisiacimi ako predchádzaniu podvodom, archivácií šifrovaniu a využitiu dát. Tieto údaje nebudú zdieľané s tretími nezainteresovanými stranami. eKomi vyhlasuje a ručí, že jeho jeho zber, prístup, používanie, archivovanie, likvidácia a zverejňovanie osobných údajov sú a budú v súlade so všetkými platnými zákonmi o ochrane súkromia podľa platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

4. Cookies

Pre našu webovú stránku používame “cookies.” Používaním “cookies” nášmu webovému serveru umožňujete rozpoznať vaše individuálne nastavenia na našej webovej stránke a (Ak je to uplatniteľné) časti vašich registračných údajov v kódovanej podobe s cieľom uľahčiť ich používanie a umožniť automatické prihlásenie. Nastavenia prehliadača ponúkajú možnosť odmietnuť, odstrániť, zablokovať alebo zrušiť otázku pred použitím “cookie.”

5. Použitie vašej e-mailovej adresy

Vašu e-mailovú adresu používame na vyplnenie a potvrdenie registrácie na našej webovej stránke prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu.

Iba z vaším súhlasom bude vaša e-mailová adresa pužitá na zasielanie nášho bulletinu alebo iných ponúk, ktoré by vás mohli zaujímať. Môžete kedykoľvek odstúpiť od vášho súhlasu a prerušiť príjem e-mailov od našej spoločnosti. Všetky údaje o svojich právach na odstúpenie môžete nájsť v odseku “Právo na odstúpenie & právo vzniesť námietku.”

6. Právo na prístup, zmeny a doplnenia, blokovanie a vymazanie údajov

Ak o to požiadate, bezplatne vám poskytneme akékoľvek obsahové údaje týkajúce sa vášho obchodu. Môžete požiadať o informácie prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie. Ak spĺňate naše právne požiadavky, máte nárok požiadať o zmenu, zablokovanie alebo odstránenie vašich údajov. Kontaktujte nás prosím pomocou nižšie uvedených údajov.

7. Vaše právo na odstúpenie & právo vzniesť námietku

Máte právo vzniesť námietku proti zostaveniu profilu využitia a zrušiť akýkoľvek predchádzajúci súhlas, ktorý ste dali. Ak tak urobíte, prestaneme spracovávať vaše údaje na tento účel. Váš súhlas môžete stiahnuť poštou, faxom alebo e-mailom bez uvedenia akýchkoľvek dôvodov.

Napíšte nám na adrese:

eKomi Ltd.

Markgrafenstraße 11

10969 Berlin

Nemecko

Zavolajte nám na: 0870 495 8995

Pošlite nám e-mail na: dataprotection@ekomi.co.uk

8. Vyhlásenie o súhlase

Za predpokladu, že ste súhlasili s prijímaním bulletinov a ponúk od nás prostredníctvom e-mailu a mi sme zaznamenali takýto súhlas, tak takýto súhlas zostane v platnosti, kým nás neinformujete, že chcete tento súhlas zrušiť.